Aanmelden kousen

Aanmelden van de TEK
U kunt uw Therapeutische Elastische Kousen op de volgende wijze aanmelden voor de Lijst van Bernink:

  1. Vul het Aanvraagformulier in
  2. Sluit alle documenten bij die gevraagd worden in de Criteria Lijst van Bernink
  3. Informatie over de kosten en de algemene voorwaarden kunt u vinden in respectievelijk het tarievenblad en het Reglement.

Aan de hand van uw documenten zal de SEMH een toetsing uitvoeren. Van de toetsingsresultaten wordt een rapport opgesteld.

Besluit over opname in de Lijst van Bernink
Als uw Therapeutische Elastische Kousen voldoen aan de eisen worden ze opgenomen in de Lijst van Bernink. Het register wordt 1 x per week geüpdatet.
Indien de kousen niet voldoen heeft u de gelegenheid aanvullende documenten toe te sturen. Deze zullen worden gebruikt voor een aanvullend onderzoek. De kosten ervan bedragen € 102,- per uur.
Nadat het aanvullend onderzoek is uitgevoerd wordt een rapport opgesteld en wordt opnieuw een besluit genomen over opname in het register.