Kosten

Een overzicht van de kosten van opname kunt u vinden in het Tarievenblad